SPU on liittynyt Kingspaniin. SPU Oy on nyt Kingspan Insulation Oy. Lue lisää >
X

Passiivipientalon suunnitteluohjeet

Kiinnostaako puurunkoinen passiivitalo? Tältä sivulta löydät tarvittavat suunnitteluohjeet!

Tältä sivulta löydät puurunkoisen passiivipientalon suunnitteluohjeet ja kuvia. Katso lisätietoa passiivipientalorakentamisesta Ratkaisut-osiostamme.

Suositeltavat matala-, passiivi- ja nollaenergiatalon rakennusosat

Rakennusosa Vertailutaso
RakMk D3 2012
Matalaenergia Passiivienergia Nollaenergia
Ulkoseinät, U-arvo 0,17 0,14 0,09 0,08
Yläpohja, U-arvo 0,09 0,09 0,07 0,06
Alapohja, maanvarainen, U-arvo 0,16 0,15 0,10 0,07
Ikkunat, U-arvo 1,0 0,8 0,8 0,8
Ovet, U-arvo 1,0 0,4 0,4 0,4
Ilmanpitävyys, vuotoluku q50 2 0,6 0,4 0,4
Lämmön talteenoton hyötysuhde
vähintään
45 % 70 % 75 % 80%

SPU Eristeillä toteutettuna matala- ja passiivirakenteista tulee kosteusteknisesti turvallisia.