Paloturvallisuus

SPU Eristeet on erittäin paloturvallinen valinta.

Kingspan -eristeet saavuttavat jopa paloluokan B-S1,d0. Palotilanteessa eriste hiiltyy, jolloin se hidastaa osaltaan palon leviämistä rakenteisiin ja rakenteen palonkestävyysaika pitenee. Tämä mahdollistaa jopa EI60 -rakenteiden suunnittelemisen pelkästään käyttämällä palosuojauksessa Kingspan Therma -eristeitä. Lue lisää palosuojarakenteista.

Katso video 60 sekunnin polttokokeesta, jossa pinnoittamattoman Kingspan Therma TP10  -eristelevyn pintaa poltetaan voimakkaalla kaasuliekillä.

Palotilanteessa Kingspan -lämmöneriste suojaa rakenteita. Alla olevalla videolla testataan Kingspan Therma -eristeisten kattorakenteiden paloturvallisuutta. Testattavana ovat Therma TW57- ja Kingspan Therma TR26  -polyuretaanieristelevyt ja ALKORPLAN-kate. Polttotesti alkaa kohdasta 0:48.

Kingspan Therma -eristeisissä ratkaisuissa ei tingitä paloturvallisuudesta

VTT on tehnyt vertailun pientalojen ullakkotilojen rakennevaihtoehtojen paloturvallisuudesta tutkimusraportissaan RTE1929/00a, josta on myös tutkimusselostus RTE1929/00b päiväyksellä 29.12.2000.

Vertailututkimuksessa tarkastellaan mineraalivillaeristeistä rakennetta polyuretaanieristeiseen rakenteeseen ja selvitetään, kuinka rakenteet poikkeavat toisistaan mahdollisessa palotilanteessa sekä henkilöturvan että ympäristöpäästöjen suhteen. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena on erityisesti pientalojen ullakolle sijoitettavien asuintilojen rakenteiden paloturvallisuus, joiden lattiapinta-ala on 23 m2.

Tutkimuksen mukaan vertailtujen rakenteiden paloturvallisuus testatussa tilassa on samaa tasoa. Suuremmasta puutavaramäärästä johtuen mineraalivillaeristeisessä tilassa rakenteiden palokuorma on polyuretaanieristeistä hieman suurempi, mutta erot ovat käytännössä pienet. Tulipalossa rakennuksesta leviävät savukaasut eivät tutkimuksen mukaan aiheuta vaaraa kummassakaan tapauksessa ympäristölle.

Tutkimuksen tulos on varsin luonnollinen, koska sen mukaan talon palotilanteessa pelkkä huoneen irtaimiston palokuorma saa rakennuksessa aikaan hengenvaaralliset olosuhteet. Kummassakin tapauksessa tulipalossa syntyvän myrkyllisen savun hiilimonoksidi eli häkä leviää pientaloissa esteettä helpointa reittiä ovien, ilmanvaihdon ja väliseinien rakojen kautta. Tulipaloissa häkä aiheuttaa 90 % palokuolemista. Muita yleisiä kuolinsyitä ovat hapen puute ja kuumuus.

Polyuretaanin palokaasut

Polyuretaanin (PIR) palokaasut ovat samankaltaisia kuin esimerkiksi luonnonaineiden (puu, korkki, villa tai puuvilla) palaessa muodostuvat savukaasut. Kaikista materiaaleista muodostuu palaessa myrkyllisiä kaasuja, joista kaikkein vaarallisin on hiilimonoksidi. Yli 90% palokuolemista johtuu juuri hiilimonoksidista. Palamisessa muodostuu myös hyvin monia muita vaarallisia yhdisteitä. Jos verrataan puun tai korkin palamista samaan määrään polyuretaania (PIR) muodostuu puun ja korkin palamisesta huomattavasti suurempi määrä myrkyllisiä yhdisteitä.

Polyuretaanin tehokkuus merkitsee sitä, että polyuretaania tarvitaan samaan lämmöneristävyyteen ohuempi kerros. Verrattaessa palokaasuja, jotka muodostuvat samaan lämmöneristävyyteen tarvittavasta määrästä erilaisia eristemateriaaleja voidaan nähdä, että jopa eräät palamattomat eristemateriaalit muodostavat suuremman määrän myrkyllisiä palokaasuja kuin polyuretaani. Lue lisää aiheesta: Polyuretaanituotteiden palokaasuja koskeva ilmoitus (Bayer Material Science).

Kingspan -lämmöneristeen käyttö kerrostalorakentamisessa

VTT:n sertifioimat SPU Eristeet soveltuvat myös P1-paloluokan kerrostalojen seiniin.

Kingspan Insulation Oy:llä on VTT:n sertifikaatti P1-paloluokan kerrostalojen seinärakenteisiin. Sertifikaatti on ladattavissa alla olevasta kuvakkeesta.

Lisätietoja

Yksityiskohtaista tietoa eri materiaalien palokäyttäytymisestä löytyy alla olevista materiaaleista:


Lähteet aiheesta "Polyuretaanin henkilöturvallisuus ja palokaasut”:

  • M. Mann, W. Pump, F. -W. Wittbecker: Zur Abschätzung der akuten Toxizität im Brandfall (A contribution for the estimation of acute toxicity in fires), vfdb-Zeitschrift für Forschung und Technik im Brandschutz 4/95.
  • H.Th.Hofmann, H. Oettel: Zur relativen Toxizität von Kunststoff - Verschwelungsprodukten am Beispiel von Hartschaumstoffen aus Polystyrol, Kunststoffe-Rundschau 15, 1968
  • H.Th.Hofmann, H.Sand: Further Investigations into the relative toxicity of decomposition products given off from smouldering plastics, JFF/Combustion Toxicology, Vol.1, 1994