SPU on liittynyt Kingspaniin. SPU Oy on nyt Kingspan Insulation Oy. Lue lisää >
X

Passiivi- ja nollaenergiatalot

Tältä näyttää nykyaikainen passiivitalo eristekerroksen asentamisen jälkeen

Nykyaikaiset talot rakennetaan yhä useammin passiivi- tai nollaenergiataloiksi. Taloissa kiinnitetään erityisesti huomiota rakenteiden lämmöneristävyyteen sekä tiiveyteen. Tiiveyden merkitys on suuri kun rakennetaan vähän energiaa kuluttavia taloja.

Eristemateriaalina käytetään usein tehokkaita polyuretaanilämmöneristeitä. Runkomateriaaleina käytetään puuta, harkkoja tai betonia.

Energiatehokas rakentaminen

Olennaista energiatehokkaassa rakentamisessa on hyvä suunnittelu, järkevät materiaali- ja rakenneratkaisut sekä laadukas tekniikka ja toteutus. Teknisestikään energiatehokkaan talon rakentaminen ei ole vaikeata, sillä matalaenergia- ja passiivitaloissa käytetään jo olemassa olevia ja testattuja ratkaisuja.

Talon energiankulutuksen pienentäminen

Talon energiakulutuksen pienentämisessä tulisi ottaa huomioon alla olevat seikat.

 • Lämmitysenergian tarpeen osalta:
  • Rakennuksen seinien, katon ja lattian hyvä lämmöneristys ja ilmanpitävyys
  • Ikkunoiden ja ovien hyvä lämmöneristävyys ja ilmanpitävyys
  • Hallittu ilmanvaihto
  • Lämmön talteenotto ilmanvaihdon poistoilmasta mahdollisimman tehokkaasti
  • Selkeät suunnitteluratkaisut
 • Energian tuoton osalta:
  • Energiatehokkaiden menetelmien (kuten maalämpö/-jäähdytys) käyttö lämmityksessä/jäähdytyksessä
  • Lämmitysjärjestelmän häviöiden minimointi
  • Huonekohtaisten tehokkaiden lämmönsäätimien käyttö
 • Rakennuksen käytön osalta:
  • Sopiva sisälämpötila
  • Lämpimän veden käytön kohtuullisuus
  • Tuuletuksen hoito lämmityskaudella ensisijaisesti ilmanvaihtolaitteen lämmön talteenoton kautta

Energiatehokkaat eristeratkaisut

Kingspan -eristeet soveltuvat erinomaisesti matala- ja passiivienergiarakentamiseen. Eristeidemme lämmöneristyskyvyn ansiosta rakennepaksuudet pysyvät kohtuullisina myös äärimmäisen hyvin eristetyissä rakenteissa. Kingspan Therma -eristeiden kanssa erillistä höyryn- ja ilmansulkukerrosta ei tarvita, eikä eristeessä esiinny paksummillakaan eristepaksuuksilla haitallista sisäistä konvektiota. Myös Kingspan Therma -eristeille tyypillinen yhtenäisten eristekerrosten käyttö ohjaa rakenteita kylmäsillattomampiin liitosratkaisuihin.

Kingspan -eristeillä ohuet rakenteet

Kingspan Insulation Oy:lta löytyy rakenneratkaisut kaikkiin eri runkomateriaaliratkaisuihin: puurunkoisiin taloihin puurunkojakoihin sopivat tuotteet ja kivirunkoisiin taloihin ympäritäyspontatut, joiden lisäksi rakenteeseen ei tarvita erillistä tuulensuoja- ja höyrynsulkukerrosta.

Matala- ja jopa passiivienergiarakenteet voidaan Kingspan -eristeillä toteuttaa normaaleilla runkorakennevahvuuksilla, jolloin rakennuksen energiatehokkaampi lämmöneristys ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia materiaaleissa ja työssä. Kun runkorakenteen paksuus voidaan pitää ennallaan, parempi lämmöneristys ei aiheuta lisäkustannuksia esimerkiksi runkomateriaaleihin, sokkeliin, ulkopinnoitteeseen ja kattomateriaaleihin. Passiivitalo ei aiheuta myöskään reunaehtoja arkkitehtuurille, kun runkorakennepaksuudet voidaan pitää ennallaan.

 • Ulkoseinissä päästään 240mm:n Kingspan -eristekerroksella passiivienergiatasolle
 • Yläpohjissa päästään 320mm:n Kingspan -eristekerroksella passiivienergiatasolle
 • Alapohjissa päästään 200mm:n Kingspan -eristekerroksella passiivienergiatasolle

Passiivipientalon suunnitteluohjeista löydät suositeltavat passiivi-, matala- ja nollaenergiatalon rakennusosat kuvana tai rakennepiirustuksena, sekä muuta lisäohjeistusta rakentamiseen.

Kingspan Therma -eristeiden ilmanpitävyys on huippuluokkaa

Koska Kingspan Therma -eristelevyt ovat jäykkiä ja niiden saumat tiivistetään saumavaahdolla, on ilmanpitävyys Kingspan Therma -rakenneratkaisujen luontainen ominaisuus. Saumavaahdolla myös läpiviennit saadaan tiivistettyä helposti ilmanpitäviksi. Matala- ja passiivienergiatalon vaatima ilmanpitävyys (N50 luku alle 0,6) saavutetaan helposti Kingspan Therma -eristeitä käytettäessä huolellisella saumavaahdotuksella. Kingspan Therma -eristeisissä rakenteissa ilmanpitävyys säilyy myös vuosien kuluessa, kun rakenteessa ei ole esimerkiksi teipattuja muovien saumoja.

Lue myös Kingspan Insulation Oy:n artikkeli eristeidemme matala- ja passiivirakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta.

Kingspan -eristeillä toteutettuja passiivitaloja

Kingspan -lämmöneristeillä toteutettuja turvallisia passiivitaloja toimittavat seuraavat talovalmistajat:

Passiivitaloihin sopivia rakennusosia:

Johtavat ovivalmistajat toimittavat Kingspan Therma -eristeillä lämmöneristettyjä energiatehokkaita ulko-ovia.

Matala-, passiivi- ja nollaenergiatalojen määritelmät

 • Matalaenergiatalo
  Motivan määritelmän mukaan matalaenergiatalo kuluttaan enintään 85% vuoden 2010 rakennusmääräysten vertailulämpöhäviöistä.Matalaenergiatalo kuluttaa lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa alle 60 kWh/brm² vuodessa ja Pohjois-Suomessa alle 90 kWh/brm² vuodessa.
 • Passiivienergiatalo
  Passiivienergiatalon toiminta perustuu siihen että talon lämmitysenergiantarve on vähennetty niin pieneksi että auringon lämpö, kodinkoneiden ja ihmisten tuottama lämpö riittävät ylläpitämään miellyttävän sisälämpötilan suurimman osan vuodesta. Toisin sanoen passiivitalossa ei tarvita teoriassa olleenkaan lämmitystä, käytännössä pakkaskausia ja poissaoloja varten tarvitaan varalämpölähde. VTT:n määritelmän mukaan passiivitalon vuosittainen lämmitysenergian maksimitarve on Etelä-Suomessa 20–30 ja Pohjois-Suomessa 25–35 kWh/m2.
 • Nollaenergiatalo
  Rakennus tuottaa uusiutuvaa energiaa saman verran kuin kuluttaa keskimäärin vuoden aikana. Tyypillisesti rakennuksen lämmöneristys on toteutettu jopa passiivitaloa paremmin ja aurinkokeräimiä ja muita uusiutuvan energian lähteitä käytetään energian tuottamiseksi. Rakennus on kuitenkin kytketty sähkö- tai muihin energiaverkkoihin energiantuotannon ja -kulutuksen tasaamiseksi eri vuodenaikoina.

 

Lisämateriaalia